Кўриниш

A
A
A
Кўриниш ўлчами
Шрифт ўлчами
Махсус имкониятлар
| Шахсий кабинетга кириш | Рус | O'zb | Ўзб | Eng

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

МАРКАЗИЙ САЙЛОВ КОМИССИЯСИ

Янгиликлар | Рўйхатга ўтиш

Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг календарь режаси тасдиқланди

Ўзбекистон Республикаси Президенти сайловига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш бўйича тадбирлар КАЛЕНДАРЬ РЕЖАСИ

№ т/р Тадбирлар мазмуни Тадбирларни ўтказиш муддати Календарь санаси Ижрочилар
1. Сайлов кампанияси бошланганлигини эълон килиш, сайлов округлари,  участкалар,  сайлов комиссияларини тузиш
1 Сайлов кампанияси бошланганлиги тўкрисида карор кабул килиш ва оммавий ахборот воситаларида эълон килиш
(8-модда)
Ўзбекистон Республикаси Президентининг ваколати муддати тугашидан камида уч ой олдин
2007 йил
23 сентябргача
Марказий сайлов комиссияси
2 Сайлов округларини тузиш ва уларнинг рўйхатларини сайловчилар сонини камда чегараларини кўрсатган колда эълон килиш
(9-модданинг 2-банди) 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг сайловига камида етмиш беш кун колганида  
9 октябргача
Марказий сайлов комиссияси
3 Округ сайлов комиссияларини  тузиш  (комиссиянинг раиси, раис ўринбосари, котиби ва камида 6–8 нафар аъзосидан иборат таркибда)  ва улар жойлашган манзиллар хакида маълумотларни эълон килиш
(9, 15-моддалар)
Сайловга камида етмиш кун колганида 14 октябргача Марказий сайлов комиссияси
4 Сайлов участкаларини тузиш
(11-модда)
Сайловга камида олтмиш кун колганида  
24 октябргача
Туман, шахар хокимликлари, харбий кисмлар ва харбий кўшилмалар командирларининг такдимномаси бўйича округ сайлов комиссиялари, Ташки ишлар вазирлиги такдимномаси бўйича Марказий сайлов комиссияси
5 5-19 аъзодан иборат таркибда участка сайлов комиссияларини тузиш ва махаллий матбуотда уларнинг рўйхатини эълон килиш                   (16, 17-моддалар) Сайловга камида 40 кун колганида  
13 ноябргача
Округ сайлов  комиссиялари
2. Сайловчилар рўйхатлари
6 Тегишли худудда яшайдиган сайловчилар тўгрисидаги маълумотларни участка сайлов комиссияларига такдим этиш
(22-модданинг 2, 3, 4-бандлари) 
Участка сайлов комиссиялари тузилгач, сайловга камида ўн беш кун колганига кадар 8 декабргача Туман ва шахар хокимликлари, харбий кисмлар командирлари, сайловчилар вактинча бўлиши мумкин бўлган ташкилотлар  рахбарлари
7 Сайловичлар рўйхатларини тузиш (22-модда) Участка сайлов комиссияси тузилган кундан бошланади ва сайловга ўн беш кун колганда тугалланади 8 декабргача Участка сайлов комиссиялари
8 Сайловчилар рўйхатлари билан танишиб чикиш жойи ва вакти хакида сайловчиларни хабардор килиш ва хамманинг танишиб чикиши учун такдим этиш
(23-модданинг 1-банди)
Сайловдан ўн беш кун олдин  
8 декабргача
Участка сайлов комиссиялари
3. Сиёсий партиялар, сайловчилар ташаббускор гурухлари, кузатувчилар
9 Сиёсий партиялардан хужжатларни ва сайловчилар ташаббускор гурухларининг ваколатли вакилларидан аризаларни кабул килиб олиш
( 241-модданинг 1, 2 - бандлари )  
Сайловга камида етмиш кун колганида
 14 октябргача Марказий сайлов комиссияси
10 Сиёсий партия ва сайловчилар ташаббускор гурухининг сайловда иштирок этишига ижозат бериш тўгрисида узил-кесил карорни кабул килиш
( 241-модданинг  3-банди)  
Сиёсий партиялар ва сайловчилар ташаббускор гурухидан хужжатлар кабул килингандан кейин беш кунлик муддат ичида 19 октябргача Марказий сайлов комиссияси
11 Ўзбекистон Республикаси Президенти сайловида иштирок этувчи сиёсий партиялар, сайловчилар ташаббускор гурухларининг рўйхатини марказий матбуотда эълон килиш
( 241- модда)
Узил-кесил карор кабул килинганидан сўнг 20 октябргача Марказий сайлов комиссияси
12 Ўзларининг кузатувчилари тўгрисида округ сайлов комиссияларига ариза топшириш
( 5-модданинг  5-банди)
Сайловга камида ўн беш кун колганида 8 декабргача Манфаатдор ташкилотлар, сиёсий партиялар, сайловчилар ташаббускор гурухлари
4. Ўзбекистон Республикаси Президентлигига номзодлар кўрсатиш ва уларни рўйхатга олиш
13 Ўзбекистон Республикаси Президентлигига номзодлар кўрсатиш
(242-модда)
Сайловга олтмиш беш кун колганда бошланади ва кирк беш кун колганида тугайди 19 октябрдан      9 ноябргача Сиёсий партияларнинг юкори органлари, сайловчилар ташаббускор гурухлари
14 Марказий сайлов комиссияси томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентлигига номзодларни рўйхатга олиш учун хужжатларни кабул килишнинг тугатилиши
(242-модданинг  19-банди)
Номзодларни рўйхатга олиш муддати тугашига етти кун колганида  11 ноябрь Марказий сайлов комиссияси
15 Такдим этилган хужжатларни текшириш ва уларнинг “Ўзбекистон Республикаси Президенти  сайлови тўгрисида”ги конун талабларига мувофиклиги тўгрисида хулоса бериш   (242-модданинг 16-банди) хужжатлар кабул килиб олингандан кейин етти кунлик муддат ичида  18 ноябргача Марказий сайлов комиссияси
16 Ўзбекистон Республикаси Президентлигига номзодларни рўйхатга олиш
(25-модда)
Сайловга ўттиз беш кун колганида тугалланади 18 ноябрь Марказий сайлов комиссияси
17 Рўйхатга олинган номзодлар хакидаги маълумотларни оммавий ахборот воситаларида эълон килиш
(25-модданинг 4-банди)
Ўзбекистон Республикаси Президентлигига номзодлар рўйхатга олинганидан сўнг беш кунлик муддат ичида 23  ноябргача Марказий сайлов комиссияси
5. Ўзбекистон Республикаси Президентлигига номзодларнинг макоми
18 Ўзбекистон Республикаси Президентлигига номзодларнинг ишончли вакилларини рўйхатга олиш ва уларга тегишли гувохномалар бериш
(29-модда)
Ўзбекистон Республикаси Президентлигига номзодлар рўйхатга олинган кундан бошланади 23 декабргача Марказий сайлов комиссияси
19 Номзод, сиёсий партия ва сайловчилар ташаббускор гурухининг Ўзбекистон Республикаси Президентлигига шахсни номзод этиб  кўрсатиш тўгрисидаги ўз карорини бекор килиш хукукини амалга ошириш
(26-модданинг 1, 2-бандлари)
Сайловга кечи билан
етти кун колганида
16 декабргача Номзод кўрсатган орган карорига кўра сиёсий партиялар, сайловчилар ташаббускор гурухлари
6. Сайловолди ташвикоти
20 Ташвикот даври
(28-модда)
Ўзбекистон Республикаси Президентлигига номзодлар рўйхатга олинган кундан бошланади 23 декабргача Сиёсий партиялар, сайловчилар ташаббускор гурухлари, Ўзбекистон Республикаси Президентлигига номзодлар
21 Ўзбекистон Республикаси Президентлигига номзодларга, сиёсий партияларга, сайловчилар ташаббускор гурухларга  ОАВларидан фойдаланишда тенг хукук бериш Ўзбекистон Республикаси Президентлигига номзодлар рўйхатга олинган кундан бошлаб,  сайлов кунигача 23 декабргача  Марказий сайлов комиссияси, Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси, тегишли газеталарнинг тахририятлари
22 Сайловчилар билан  учрашувлар ўтказишда Ўзбекистон Республикаси Президентлигига  номзодларга тенг хукук бериш Ўзбекистон Республикаси Президентлигига  номзодлар рўйхатга олинган кундан бошлаб,  сайлов кунигача 23 декабргача  Марказий сайлов комиссияси, округ ва участка сайлов  комиссиялари
7. Сайловларни молиялаштириш
23 Сайловни  ўтказиш учун  маблагларнинг таксимланиши:
  округ сайлов комиссияларига   14 октябрдан Марказий сайлов комиссияси
  участка сайлов комиссияларига
(6-модда)
  14 ноябрдан Округ сайлов комиссиялари
8. Овоз бериш ва сайлов натижаларини ани?лаш
24 Сайлов бюллетенларини тайёрлаш
(27-модда) 
Сайловга камида  йигирма кун колганида    
3 декабргача
Марказий сайлов комиссияси карорига кўра матбаа ташкилотлари
25 Сайловчиларни овоз бериш куни,  вакти ва жойи какида хабардор килиш
(30-модда)
Сайловдан камида  ўн кун олдин 13 декабргача Участка сайлов комиссиялари
26 Сайлов бюллетенларини участка сайлов комиссияларига топшириш
(27-модда)
Сайловга камида  уч кун колганида  20 декабргача Округ сайлов комиссиялари
27 Овоз беришни ўтказиш
(30-модда)
Сайлов куни соат 6.00 дан соат 20.00 гача 23 декабрь Округ ва  участка сайлов комиссиялари
28 Ўзбекистон Республикаси Президенти сайлови натижаларини аниклаш ва карор кабул килиш
(35 ва 36- моддалар)
Сайловдан кейин ўн кунлик муддатда 2008 йил
3 январгача
Марказий сайлов комиссияси
29 Ўзбекистон Республикаси Президенти сайлови якунлари тўгрисидаги ахборотни  оммавий ахборот воситалари эълон килиш
( 36-модданинг  3-банди)
Сайловдан кейин  ўн кундан кечикмай 2008 йил
3 январгача
Марказий сайлов комиссияси

12794

27Сентябрь 2007Долзарб мавзулар