№ 1044 “O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY SAYLOV KOMISSIYASI AXBOROTNOMASI – ВЕСТНИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН” JURNALI TO‘GʻRISIDAGI NIZOM VA TAHRIR HAY’ATI TARKIBINI TASDIQLASH HAQIDA