№ 715 Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясига 2015 йил мобайнида келиб тушган ариза, шикоят ва таклифлар таҳлили тўғрисида